Ubuntu u promo klipu Google-ovog futurističkog projekta Soli

Linux i Ubuntu su odavno prisutni na mašinama developera. Ubuntu i Xubuntu smo videli u spotovima Mercedesa i Google-a koji prikazuju samovozeće automobile. Ubuntu je prisutan i u Google-ovom projektu Tango. Nedavno, pri prezentaciji Google-ovo projekta Soli, koji koristi interaktivne radarske senzore, opet se Ubuntu mogao vidjeti na laptopima developera. [link]

google-project-soli-ubuntu

Xubuntu i Computer Reach humanitarna organizacija

Computer Reach je humanitarna organizacija u Pitsburgu koja ima za cilj da širi računarsku pismjenost, kako u edukaciji i među mladima, tako i šire. Jedan deo programa jeste reciklaža i doniranje računara ljufima kojima su potrebni. Zbog komplikovanosti licenci i cijena zatvorenog softvera Computer Reach se opredelio za FLOSS rješenja, sa fokusom na Linux i Libre Office. Za osnovni izbor operativnog sistema i softvera izabran je Xubuntu zbog svoje jednostavnosti instalacije, korišćenja, i činjenice da ne zahtjeva prevelike resurse računara (memorija, brzina, disk). Interesantna observacija je da nisu svi volonteri u ovom društvu kompjuterski obrazovani, ali bez većih problema mogu da pomognu oko instalacije i korišćenja Xubuntu sistema. [link]

computer_reach_xubuntu_2015-475x356