Ubuntu 15.04 se približava

Ubuntu 15.04 beta 2 je ovih dana na raspolaganju. Finalna 15.04 verzija se očekuje 23. aprila. Očekuje se da će ova verzija biti slična 14.04 i 14.10. Unity verzija će doći sa novom verzijom Unity i Compiz i poslednjim verzijama standardnog seta aplikacija. Tu su Firefox 36 i LibreOffice 4.4. Više informacija možete naći na linku.

Screenshot from 2015-03-27 10:13:16