30 godina od GNU Manifesta

Prije 30 godina, u martovskom izdanju Dr. Dobb’s Journal-a objavljena je prva zvani;na verzija GNU Manifesta. Autor je sada ve’ poznati Richard Stallman koji je u to vrijeme radio u laboratoriji za vještaku inteligenciju na MIT univerzitetu. GNU Manifest je jednostavan, dobro organizovan i napisan dokument koji jasno definiše ciljeve i logiku iza ideje besplatnog i slobodnog softvera. Interesantno je dai danas nakon 30 godina i dalje postoji nerazumijevanje sloboda koje su izgubljene kada se stavimo u ruke proizvođača komercijalnog i zatvorenog softvera. S druge strane, svjedoci smo ogromnog progesa i praktično dominacije Open Source alata u domenima superkomjutera, nauke, servera, razvojnih alata i dr. Danas je gotovo nemoguće zamisliti ICT tehnologije bez open source koda – Internet, mreže, serveri, kola, sateliti, avioni, mobilna telefonija, i dr. Više informacija o GNU softveru i softverskim slobodama možete vidjeti na sljedećem linku.

Bustillos-Richard-Stallman1-690