PayPal kompletno prešao na Open Source virtualizaciju

Pre nekoliko godina PayPal je najavio mogućnost da će preći sa komercijalne VMware platforme za virtualizaciju na open source OpenStack platformu. Ove špekulacije su bile vezan i za pad deonica VMware kuće. Ovih dana, priča je ponovo isplivaala na površinu nakon vijesti da je PayPal kompletno 100% preusmerio sav svoj web/API saobraćaj na servise koji rade u privatnom cloud okruženju pod OpenStack platformom.

PayPal servisira preko 162 miliona korisnika u 26 valuta, i do sada je ostvario oko 230 milijardi dolara transakcija. PayPal je u proces pobokljšanja svoje infrastrukture odlučio da pređe na Open Source platformu koja im omogućava agilnost, veću dostupnost, i bolje upravljanje infrastrukturo. Više informacija na linku.

feature-PayPal-user-OpenStack-620x250