Vlada UK kaže da je Ubuntu najsigurniji

Ogranak engleske vlada zadužen za informacionu bezbjednost (Communications-Electronics Security Group – CESG) je objavio izvještaj o sigurnosti operativnih sistema za krajnje korisnike (End User Device). Studija je poredila 11 desktop i mobile operativnih sistema u 12 kategorija uključujući VPN, enkripcija diska, autentikacija, i sl. Ovi kriteriji su na neki način ekvivalent standardnoj praksi evaluacije sigurnosti u velikim predzećima i organizacijama. Ubuntu 12.04 LTS je proglašen apslutnim pobednikom i praktično je jedini operativni sistem koji je prošao 9 zahtjeva bez „značajnijih rizika“. Među testiranim sistemima se nalaze Android, Apple iOS, Apple OS X, Windows 7 i 8, Windows Phone 8, Google Chrome OS, i Blackberry. Cjelokupni izvještaj možete pronaći ovdje

Vlada UK tvrdi da je Ubuntu najsigurniji operativni sistem z akrajnjeg korisnika
Vlada UK: Ubuntu najsigurniji operativni sistem

Italija objavila metodologiju za procjenu otvoreni vs. zatvoreni softver

Italijanska agencija za digitalizaciju (Agenzia per l’Italia Digitale – AGID) je objavila dokument od 70 strana koji detaljno obrađuke kriterijume za evaluaciju i komparaciju open source i zatvorenih softverskih rješenja. Namjena dokumenta je da pomogne javnim administracijama prilikom nabavke i usvajanja novih softverskih paketa. Ideja je da se prioritet da otvorenim i besplatnim rješenjima uz očuvanje kvaliteta i zadovoljenje zahtjeva. Dokument je usvojen 6. decembra i nudi detaljna objašnjenja na „čistom italijanskom“ kako se mogu analizirati troškovi oko nabavke i održavanja softvera tokom cjelokupnog ciklusa korišćenja, kao i da se razumiju kriterijumi tehničke evaluacije i rizika. Dokument je odlično primljen i pozdravljen od raznih FLOSS zajednica uključujući Free Software Foundation EuropeKDE Foundation, i Debian. Dokument bi trebalo da pomogne pri nabavci novog softvera i da onemogući „bogus“ izgovore koji su korišćeni da bi se favorizovali komercijalni softverski paketi zatvorenog koda.

Italija za ozbiljnu evaluaciju open source softvera u javnim administracijama
Italija za ozbiljnu evaluaciju FLOSS rješenja u javnim administracijama (slika: Wikipedia)

Više informacije:

Re-Verifikacija Ubuntu Zajednice Crne Gore

Ubuntu Zajednica Crne Gore je i zvanično re-verifikovana ovih dana. Naime, zvanični Ubuntu timovi se re-verifikuju svake dvije godine na bazi učinka. Prijava crnogorske Ubuntu Zajednice za verifikaciju je bila odlično primljena i zajednica je verifikovana do 2016.  Ubuntu tim je organizovao preko 20 događaja što uključuje prezentacije, instalacije, i druženja uz diskusiju na temu FLOSS-a. Među najinteresantnijim događajima su Installacioni Dan na Elektrotehničkom fakultetu i kreiranje Ubuntu računarske učionice u Bijelom Polju. Pročitajte više o Zajednici i pridružite se putem sljedećeg linka.

Ubuntu računarska učionica u Bijelom Polju
Ubuntu računarska učionica u Bijelom Polju

Ubuntu 14.04 će podržavati i MATE

Višegodišnji korisnici Ubuntu sistema se sigurno sećaju popularnosti Gnome2 grafičkog okruženja i bure nezadovoljstva koja je nastala kada je Ubuntu odlučio da Gnome2 zameni sa Unity. Unity je na neki način podelio korisnike na one što ga volei one što ga BAŠ ne vole. Gnome3 je nasledio Gnome2, ali nije ni približno popularan. Gnome2 je u OSS svetu nastavio da živi u obliku novog projekta, pod nazivom MATE, i veoma je popularan izbor na sistemima kao što su Linux Mint, Manjaro, i drugi. Čak je i naša preporuka za ljude koji žele Linux sistem koji nije „težak“ da koriste MATE i Linux Mint. Dobra vest iz Ubuntu tabora je da će novi 14.04 Ubuntu podržati MATE, te da će MATE standardno biti dostupan u Ubuntu paketima.

MATE desktop će biti dostupan u Ubuntu 14.04
MATE desktop će biti dostupan u Ubuntu 14.04

FreeBSD verzija 10.0

Izašla je nova verzija 10.0 FreeBSD operativnog sistema. U pitanju je stabilno izdanje popularnog sistema na bazi Unix-a. FreeBSD je napredni sistem namjenjen modernim server, desktop, i embedded platformama. FreeBSD je takođe platforma oko koje su napravljene druge BSD distribucije. Novi FreeBSD možete preuzeti ovdje.

FreeBSD verzija 10.0 na raspolaganju
FreeBSD verzija 10.0 na raspolaganju

OpenStreetMap – open source mape

OpenStreetMap predstavlja novi koncept u domenu usluga mapa i navigacije. U pitanju je Open Source projekat sa ciljem da ponudi besplatne i slobode mape, koje se mogu editovati, preuzeti za korišćenje u vašim aplikacijama, i sl. Projekat je startovan kao odgovor na mape koje dolaze iz svijeta zatvorenog i komercijalnog koda koje često nameću restrikcije na korisnike u smislu kako se mape mogu koristiti, a ponekad su čak i netačne zbog različitih npr. političkih pritisaka da se pojedine geografske lokacije izostave. Ono što je možda najinteresantnije je da je projekat otvoren za kolaboraciju i saradnju te je svako pozvan da se uključi. Više o ovom interesantnom projektu možete pronaći ovdje.

OpenStreetMap - pogled na mapu Podgorice putem OSS koda
OpenStreetMap – pogled na mapu Podgorice putem OSS koda